Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Monitoring - kvalita internetového pokrytiaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín P .Pacalaj a M.ChovanecVytlačiť
 


 
 

Memoriál Gavrila Gryzlova 24.08.2019Vytlačiť
 


 
 

Zámer zameniť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Kamerový systém v obci PílaVytlačiť
 

K A M E R O V Ý       S Y S T É M

Obec Píla

Obecný úrad Píla , Píla č.27, 966 81 Žarnovica

Účelové prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality

 

„Kamerový systém v obci Píla“

  • kapitálové výdavky

 

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č.1 zo dňa 1. októbra 2018

vo výške 5 000.-€.

Obec z vlastných zdrojov uhradila

2 350.-€.

Celková fakturovaná suma za dielo  bola vo výške

7 350.-€.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zhotoviteľom diela bol ENTER Computer spol. s r.o., Topoľčianky, ktorý na základe Zmluvy o dielo  z dňa 05.04.2019 nainštaloval, osadil a vykonal všetky dohodnuté práce v rámci projektu „Kamerový systém v obci Píla“ . Dielo bolo odovzdané 07.05.2019.  Monitorované budú tri miesta:

  • Bod 1 – Obecný úrad č.27 , jedna kamera
  • Bod 2  - budova bývalej základnej školy č.24, dve kamery
  • Bod 3 – budova č.31 dielňa, garáž, dve kamery

 
 

Zasadnutie OZ 16.09.2019 o 14,00 hodineVytlačiť
 


 
 

Miera triedenia odpadu za rok 2018 je 16,4%Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Záverečný účet 2018Vytlačiť
 


 
 

Zasadnutie OZ 21.06.2019 o 15,00 hodineVytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019Vytlačiť
 

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je : oupila@stonline.sk


 
 

Zasadnutie OZ 25.05.2019 o 7,00 hodineVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy 10. novembra 2018 Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. 

Všetky informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí vrátane vzorov tlačív nájdete na  internetovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Počet obyvateľov Obce Píla ku dňu vyhlásenia volieb je  128.

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezávislý kandidát na poslanca Obecného  zastupiteľstva Píla alebo na starostu obce  je povinný predložiť spolu s kandidátnou listinou podpisovú listinu s minimálne 40 podpismi oprávnených voličov.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie je Hana Barborová, Píla č.40, telefón: 0904152286

Kandidátne listiny (kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva  a na starostu) je možné podať: do 11.09.2018 (do 24. hodiny)

Návrhy na členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie podávajú politické subjekty:  do 11.09.2018 (do 24. hodiny)

Návrhy na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií podávajú politické subjekty:  do 11.10.2018

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je oupila@stonline.sk.


 
 

Výsledky behu Memoriál Gavrila Gryzlova 25.08.2018Vytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Píla a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PíleVytlačiť
 


 
 

Zasadnutie OZ 12.11.2018 o 14,00 hodineVytlačiť
 


 
 

Rozpočet na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

Účasť voličov:64,89%

Starosta obce:

1. Eugen Čižmárik, 56 hlasov - zvolený za starostu

2. Vladimír Beňo, 4 hlasy

Poslanci:

1. Anna Pacalajová, 48 hlasov

2. Adriana Cevárová, 34 hlasov

3. Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., 33 hlasov

4. Ing. Zuzana Gašparová, 32 hlasov

5. Augustín Mesiarik, 27 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

Valéria Kováčová, 26 hlasov

Dušan Baniari, 25 hlasov

Vladimír Beňo, 11 hlasov


 
 

Návrh VZN miestne dane na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN miestny poplatok za odpad rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Profil verejného obstarávateľaVytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka