Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie

Informácie o kompetenciách
Obec Píla je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Píla spravuje

  • Obecný úrad
  • obecný cintorín
  • nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Spoločný stavebný  úrad v sídle Mestského úradu Žarnovica zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 


 
ÚvodÚvodná stránka